FOR JANE z.s. PROJEKTY PODPORUJÍ NÁS KONTAKTY NÁŠ TÝM
home

 

Co je a co není veřejná sbírka ?


Jak mluví zákon se dočtete níže, ale z naší zkušenosti víme, že je potřeba to říci spíše takto…


FOR JANE:

Dávejte velký pozor na situace, kdy se rozhodnete někomu pomoci a například na Facebooku založíte událost a začnete pro někoho, byť s dobrým úmyslem, sbírat peníze na Váš, nebo číkoliv účet. To je ze zákona NEPŘÍPUSTNÉ a můžete tak nadělat obrovské problémy sobě nebo navíc tomu, komu chcete pomoci.

Lze však takto sbírat věcné dary, respektive sbírání věcných darů nepodléhá zákonu o veřejných sbírkách.

V případě, že jste se rozhodli někomu pomoci a chtěli byste sbírat finanční prostředky za účelem pomoci, je potřebné oslovit právnickou osobu, která ví jak zřídit veřejnou sbírku a požádat jí o takové zřízení veřejné sbírky a příslušného speciálního účtu, případně zapečetění sběrací kasičky.

V případě jakéhokoliv nejasnosti nebo dotazu ohledně veřejné sbírky nás můžete kontaktovat a my Vám rádi poradíme.

Pomáhejte druhým, ale v rámci zákona…


Tomáš Vostál, předseda sdružení FOR JANE o.s.

 


ZÁKON:

Podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, § 1 „veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí (dále jen "sbírka"). Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem POUZE PRÁVNICKÁ OSOBA.

Co je veřejná sbírka
Veřejnou sbírkou podle tohoto zákona je výlučně shromažďování peněžitých prostředků. Shromažďování např. věcných darů tomuto zákonu nepodléhá. Neurčitý okruh přispěvatelů je takový okruh přispěvatelů, který není předem znám. Není přitom rozhodné, zda je výzva k poskytnutí příspěvku činěna na veřejných prostranstvích nebo třeba v budovách různých institucí, jsou-li přístupné veřejnosti. Za veřejnou sbírku je tak nutno považovat např. i adresné oslovování osob za účelem poskytnutí finančního příspěvku (např. zasílání složenek, direct mailingu atp.).

Co není veřejná sbírka
Veřejnou sbírkou podle tohoto zákona není shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace, registrované podle zvláštních právních předpisů, mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů.

Veřejnou sbírkou dále není shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.


Převzato z portálu verejnesbirky.cz

 

<< zpět

 
Kopírování zde uveřejněných fotografií bez písemného svolení autora zakázáno! | 2010 Webhosting, webdesign - mcrai.eu
RELATIVE | PATRICK | mcRAI | VIA ALTA | Konto Bariéry | Nadace ČEZ | MICHAELA HASÍKOVÁ